Παραδοσιακό Καράτε

Το 2013 εντάξαμε στη Σχολή μας το μάθημα του Παραδοσιακού Καράτε. Το Καράτε είναι ένα άθλημα του οποίου η αρχή βασίζεται στη φιλοσοφία της μη-βίας. Με το λιτό και πειθαρχημένο χαρακτήρα του, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τους μαθητές μας να διαμορφώσουν μια υγιή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.