Δημοτικό

Η παιδική ηλικία έχει τους δικούς της τρόπους να βλέπει, να σκέφτεται, να αισθάνεται και τίποτα δεν είναι πιο παράλογο από το να θέλουμε να τους αντικαταστήσουμε με τους δικούς μας.

Jean Jacques Rousseau

Το δημοτικό σχολείο της Σχολής μας έχοντας ως πολύτιμο οδηγό το νέο Αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα νέα σχολικά βιβλία του Οργανισμού, ακολουθεί με συνέπεια και δημιουργικότητα όλους τους εκπαιδευτικούς- ψυχοσωματικούς- κοινωνικούς στόχους που αυτοί ορίζουν.

Καταρτισμένο από ικανούς εκπαιδευτικούς, καθηγητές Γαλλικών και Αγγλικών, στόχο έχει την καλύτερη δυνατή κατάρτιση των μαθητών του.

Βασική μας επιδίωξη είναι η πολύπλευρη και ουσιαστική μάθηση, η οποία επιτυγχάνεται με την εμπλουτισμό των μαθημάτων με όλα τα σύγχρονα εποπτικά εργαλεία, τη διαθεματική προσέγγιση των θεματικών ενοτήτων του εκάστοτε μαθήματος και τη χρήση όλων των τελευταίων τεχνολογικών μέσων.

Κύριο μέλημα και όραμά μας είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου και ποιοτικού κλίματος, μέσα στο οποίο ο κάθε μαθητής της Σχολής μας, να περνά όλες του τις σχολικές ώρες γεμάτες χαρά, αγάπη, συνεργασία και δημιουργικότητα.

Συνοπτικά, χρησιμοποιώντας όλες τις παιδοψυχολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις, το Δημοτικό Σχολείο μας αποσκοπεί:

α) Στην ανάπτυξη και κατάκτηση της γνώσης μέσω ενός άρτια εμπλουτισμένου εκπαιδευτικού υλικού.

β) Στη δημιουργία ενός σχολείου ίσων ευκαιριών , όπου ο κάθε μαθητής έχει ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, στο παιχνίδι και στη ζωή.

γ) Στην εξατομικευμένη διδασκαλία μαθητών που ενδεχομένως δυσκολεύονται σε επιμέρους μαθήματα.

δ) Στην ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών-μαθητών.

ε) Στην κοινωνική αγωγή και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών μας μέσα στον μικρόκοσμο της τάξης, του σχολείου και κατ' επέκταση όλης της ‘έξω' κοινωνίας.

ζ) Στη γνωριμία και στην μετέπειτα εξοικείωση των μαθητών μας με όλα τα είδη της τέχνης ( μουσική, χορός, ζωγραφική), προσαρμοσμένες πάντα στην ηλικία και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.