Ξένες Γλώσσες

Η συστηματική και εις βάθος εκμάθηση των Γαλλικών και των Αγγλικών, αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα εκπαίδευσης της Σχολής μας. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών ξεκινάει απο το Προνηπιαγωγείο μας και ολοκληρώνεται στη ΣΤ΄Δημοτικού. 

Για την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών βρισκόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, την Hellenic British Union και το Πανεπιστήμιο του Cambridge των οποίων αποτελούμε Εξεταστικό Κέντρο. 

Στόχος μας είναι οι μαθητές της Σχολής μας κατά την αποφοίτηση τους να είναι κάτοχοι των διπλωμάτων KET/PET στα Αγγλικά και Delf A2 στα Γαλλικά. 

Τα τμήματα της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ απαρτίζονται από τους μισούς μαθητές σε όλα τα ξενόγλωσσα μαθήματα. 

Αναλυτικά τα διπλώματα και οι ώρες διδασκαλίας ανα τάξη: 

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤάξηΏρες / ΕβδομάδαΔίπλωμα
ΠΝ΄- Ν΄2Προετοιμασία
Α΄ Δημοτικού3Προετοιμασία
Β΄ Δημοτικού4Προετοιμασία
Γ΄ Δημοτικού4STARTERS
Δ΄ Δημοτικού4 + 1 προφορικά / μισό τμήμαMOVERS
Ε΄ Δημοτικού4 + 1 προφορικά / μισό τμήμαFLYERS
ΣΤ΄ Δημοτικού4 / μισό τμήμαK.E.T./P.E.T.

Τα διπλώματα των Αγγλικών δίνονται υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου του Cambridge

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤάξηΏρες / ΕβδομάδαΔίπλωμα
ΠΝ΄- Ν΄2Προετοιμασία
Α΄ Δημοτικού4Προετοιμασία
Β΄ Δημοτικού4Προετοιμασία
Γ΄ Δημοτικού4Προετοιμασία
Δ΄ Δημοτικού4 / μισό τμήμαΠροετοιμασία
Ε΄ Δημοτικού4 / μισό τμήμαDELF A1
ΣΤ΄ Δημοτικού4 / μισό τμήμαDELF A2

Τα διπλώματα των Γαλλικών δίνονται υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.