Συνεργασία με τους γονείς

Στο Νηπιαγωγείο της Σχολής μας, καλωσορίζουμε όλους τους γονείς σαν φίλους και συνεργάτες επειδή πιστεύουμε ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία με την οικογένεια και ενεργή συμμετοχή της, στην καθημερινότητα μας. 

Μέσα από προγραμματισμένες συναντήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, παιδαγωγοί και οικογένεια, συνεργάζονται στενά και συζητούν ό,τι αφορά στην πρόοδο του παιδιού τους. Μέσω της Γραμματείας μας, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό, που πλαισιώνει το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. 

Το σχολικό Portal αποτελεί την καθημερινή και άμεση πηγή ενημέρωσης των γονέων του Νηπιαγωγείου μας. Με την είσοδο τους, μέσω του μοναδικού username και password, μπορούν να πληροφορηθούν τα μαθήματα της επόμενης μέρας και να διαβάσουν τις ανακοινώσεις. Επιπλέον μπορούν  να λάβουν προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερωθούν για την καθημερινή μας σχολική ζωή.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους γονείς να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινότητας των παιδιών τους.