Παίζω Γράφω και Μαθαίνω

Παίζω Γράφω και Μαθαίνω 

Α. Η γλώσσα στο νηπιαγωγείο 

Η εκμάθηση της γλώσσας, πλαισιώνει κάθε δραστηριότητα του καθημερινού μας προγράμματος. Αρκεί ένα απλό οπτικό ερέθισμα, ένα ποίημα, μια εικόνα, μια ιστορία, ένα λογοτεχνικό κείμενο, ένα αντικείμενο για να αρχίσει η συζήτηση. Τα παιδιά επεξεργάζονται το θέμα διαθεματικά, προσεγγίζοντας το σφαιρικά από όλους τους τομείς γνώσης, (φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, γλώσσα, κοινωνικές επιστήμες, ιστορία, τέχνες, μελέτη περιβάλλοντος). Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες προγραφής-γραφής, τα νήπια μαθαίνουν, πώς και γιατί γράφουμε. Με τη χρήση των κατάλληλων οπτικοακουστικών μέσων, βελτιώνουν τις δεξιότητες ομιλίας και ακρόασης και παράγουν το δικό τους προφορικό και γραπτό υλικό.

Β. Τα μαθηματικά μας 

Η εισαγωγή των παιδιών στις βασικές προμαθηματικές έννοιες και διαδικασίες, γίνεται λαμβάνοντας υπ' όψιν το νοητικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το κάθε παιδί. Με μια σειρά δραστηριοτήτων για την κατανόηση εννοιών, όπως ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, αντιστοιχίσεις και σειροθετήσεις αντικειμένων, τα παιδιά φτάνουν στην κατάκτηση της έννοιας και του συμβόλου του αριθμού. Ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή με τις πρώτες μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση- αφαίρεση), μαθαίνοντας να συγκρίνουν, να θέτουν προβληματισμούς, να μετρούν και να λύνουν πολλά και διαφορετικού είδους προβλήματα. Εκτός από τις καθημερινές δραστηριότητες μαθηματικών που οργανώνουν οι νηπιαγωγοί στις τάξεις, μια φορά την εβδομάδα, εξειδικευμένη καθηγήτρια μαθηματικών εργάζεται με τα παιδιά στο Μαθηματικό Εργαστήρι της Σχολής.