Παιδικός σταθμός

Ο Παιδικός Σταθμός της Σχολής μας θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2024-2025, σε ένα πολύ όμορφο νεοκλασσικό κτίριο στην οδό Πολυλά.

Σκοπός του θα είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, βοηθώντας τα να μεταβούν ομαλά από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.