Πρόγραμμα Σπουδών

Με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των ενδιαφερόντων των μαθητών/μαθητριών μας και προσαρμοσμένο στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά του Προνηπίου και του Νηπιαγωγείου, το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στηρίζεται στην συμμετοχή των παιδιών και στη μάθηση με τρόπο βιωματικό, μέσα από την προσωπική τους δράση και εμπειρία

Με σχέδια διαθεματικής προσέγγισης των  εκπαιδευτικών ενοτήτων και με τη χρήση πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και νέων τεχνολογιών, τα παιδιά μαθαίνουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να ερευνήσουν κάθε  θέμα, λαμβάνοντας πληροφορίες από πολλούς τομείς επιστημών, (Λογοτεχνία, Ιστορία, Βιολογία, Τέχνες, Μαθηματικά).

Καθημερινά το πρόγραμμα μας διευρύνεται περιλαμβάνοντας μαθήματα σκακιού, μαθηματικού εργαστηρίου, ξιφασκίας, θεατρικού παιχνιδιού, μοντέρνου χορού, μουσικής και  Ξένων Γλωσσών. Ειδικότερα στις ενότητες  των ξένων γλωσσών, τα παιδιά μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, όπως το τραγούδι, το θέατρο, οι κατασκευές και με την καθοδήγηση έμπειρων  καθηγητριών  εξοικειώνονται με τα Γαλλικά και τα Αγγλικά. 

Συνδυάζοντας το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προγραμμάτων, χωρίζοντας τις δραστηριότητες μας στην Πρωινή βασική ζώνη και στην Απογευματινή προαιρετική ζώνη μαθημάτων. Έτσι λειτουργούμε καθημερινά από τις 8.00 ως τις 14.00 ενώ υπάρχει και πρόγραμμα απογευματινής απασχόλησης από τις 14.00 ως τις 16.00.