Σχολικό Portal

Το σχολικό Portal αποτελεί την καθημερινή και άμεση πηγή ενημέρωσης των γονέων και των μαθητών/μαθητριών της Σχολής μας. Με την είσοδο τους, μέσω του μοναδικού username και password, μπορούν να πληροφορηθούν τα μαθήματα της επόμενης μέρας και να διαβάσουν τις ανακοινώσεις. Επιπλέον μπορούν  να λάβουν προσωποποιημένες πληροφορίες, τη βαθμολογία τρίμηνου και να ενημερωθούν για την καθημερινή μας σχολική ζωή.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους γονείς να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινότητας των παιδιών τους.