Μαθηματικό Εργαστήρι

«Τα μαθηματικά είναι η γλώσσα με την οποία ο Θεός έγραψε το σύμπαν» 

ΓΑΛΛΙΛΑΙΟΣ 

Είναι γνωστό, ότι τα μαθηματικά δυσκολεύουν αρκετά τα παιδιά και ειδικά τα τελευταία χρόνια που η ύλη της πρώτης γυμνασίου -σχεδόν ακέραια- έχει ενσωματωθεί σε αυτή της Έκτης Δημοτικού. Το μαθηματικό εργαστήρι βοηθάει τα παιδιά: 

Να παραδεχτούν και να αποδεχτούν ότι τελικά, στην υπόλοιπη σχολική τους σταδιοδρομία θα πρέπει να ασχολούνται με τα μαθηματικά και ότι είναι η βάση για όλα τα υπόλοιπα θετικά –και όχι μόνο-μαθήματα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Είναι κομμάτι αναπόσπαστο της ζωής μας και αν τους δώσουν μια ευκαιρία θα την απλουστεύσουν. Να αναθεωρήσουν την όποια αρνητική γνώμη έχουν για τα μαθηματικά και με τη δική μας συμβολή να τα αγαπήσουν. Και όταν αγαπάμε κάτι, θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό! 

Να αποκτήσουν ορθό «μαθηματικό αλφαβητισμό» δηλαδή να σκέπτονται μαθηματικά, να αναπτύξουν τη μαθηματική τους ωριμότητα και λογική σκέψη και να έρθουν σε επαφή με τις καινούργιες έννοιες που θα συναντήσουν αργότερα. 

Η δουλειά αυτή γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστών και i-pad. Εμπλουτίζεται με φυλλάδια που τους μοιράζονται. Το ασκησιολόγιο είναι πρωτότυπο και η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε αυτή της εκμαίευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής/καθηγήτρια δεν επεμβαίνει στη διαδικασία λύσης μιας άσκησης, παρά μόνο όταν είναι αναγκαίο, με σκοπό οι μαθητές να φτάσουν στη λύση μόνοι τους. 

Σας ευχαριστώ,

 Άννα Νικητάκη, Μαθηματικός.