Μοντέρνος χορός

Ποτέ δεν έχω ακούσει να ξεκίνησε ένας πόλεμος από μια αίθουσα χορού, ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ ΡΑΣΕΛ 

Διευρύνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου, με καλλιτεχνική ευαισθησία και στόχο την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη επιμόρφωση των μαθητών/μαθητριών μας τόσο πνευματικά, όσο και σωματικά, η Σχολή μας δημιούργησε το τμήμα Μοντέρνου Χορού. Με σεβασμό και γνώση πάνω στην τέχνη, το θέατρο και τα εικαστικά, ένα συγκροτημένο εγχείρημα Μοντέρνου Χορού και Δημιουργικής Κίνησης αποτελεί την πρόταση μας για την πνευματική καλλιέργεια καθώς και την εξέλιξη της κουλτούρας των παιδιών μας. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων το σώμα γυμνάζεται και επιτυγχάνεται η εντατική μυϊκή ενδυνάμωση καθώς και η σωστή στάση του σώματος, η οποία είναι απαραίτητη σε όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως στη σχολική. Παράλληλα, στόχος του χορού είναι η ευκαιρία να εκτονωθεί θετικά και δημιουργικά η ενέργεια των παιδιών και να μετατραπεί σε χορευτική κίνηση με χάρη και ρυθμό. Εφόσον ο χορός αποτελεί μέσο έκφρασης και ελευθερίας, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν δικές τους χορευτικές συνθέσεις. Αποτέλεσμα αυτής τους της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη της κινητικής νοημοσύνης και αντίληψής τους καθώς και η αβίαστη χρήση της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους.