Νέες Τεχνολογίες

(Η φωτογραφία προέρχεται από την συμμετοχή μας στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής) 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τον τρίτο πυλώνα εκπαίδευσης της Σχολής μας.

Κατά την εγγραφή τους στη Σχολή, όλοι οι μαθητές/μαθήτριες αποκτούν έναν εκπαιδευτικό λογαριασμό Microsoft, που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν μια έκδοση του Office και να παρακολουθούν, όταν επιβάλλεται, τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Teams.

Η παλαιά μας στρατηγική συνεργασία με την Apple καθώς και η νεότερη με τη Microsoft, επιτρέπουν στους μαθητές μας να έρχονται σε καθημερινή επαφή με τις νέες τεχνολογίες, είτε μέσω της χρήσης υπολογιστή στην τάξη, είτε μέσω της χρήσης iPad και του μαθήματος της Ρομποτικής, που το παρακολουθούν όλοι οι μαθητές της Σχολής μας από τη Γ ΄ Δημοτικού. 

Όλες οι τάξεις είναι εξοπλισμένες με υπολογιστή, μεγάλη οθόνη και ενσύρματο internet. Οι δάσκαλοι/δασκάλες τα χρησιμοποιούν καθημερινά για την εμβάθυνση του μαθήματος και αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τη διδασκαλία των Γαλλικών και των Αγγλικών. 

Με τη χρήση iPad, ακόμη και οι μικρότεροι μαθητές μας εμβαθύνουν στο μάθημα της αριθμητικής και της γραμματικής, ψυχαγωγούνται και αφήνουν τη φαντασία τους να δημιουργήσει με τη χρήση προγραμμάτων πολυμέσων και μουσικής.

Η αξία της Ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ σημαντική καθώς βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, κατανοώντας καλύτερα τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο και τους εισαγάγει στις αρχές του προγραμματισμού στις μεγαλύτερες τάξεις. Το μάθημα γίνεται με τη χρήση των εκπαιδευτικών ρομπότ της Lego και ο προγραμματισμός με iPad και υπολογιστή. Η Σχολή μας συμμετέχει κάθε χρόνο στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.