Συνεργασία με τους γονείς

Στη Σχολή μας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε συχνή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και να ενημερώνονται για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών τους. Η επικοινωνία μπορεί να είναι και τηλεφωνική. 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους γρήγορους και δύσκολους ρυθμούς της καθημερινότητας, οι συγκεντρώσεις της Σχολής μας γίνονται απογευματινές ώρες, ώστε να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν καλύτερα οι γονείς.